Přejít k hlavnímu obsahu

POHÁDKOVÉ ZPÍVÁNÍ MŠ Lohniského

cena
1400.00 Kč
kategorie
uzavření
maximum účastníků
12

POHÁDKOVÉ ZPÍVÁNÍ s Káčou

 

Kroužek je určen pouze pro děti z MŠ Lohniského.

 
Kroužek je určen pro dětí od 4let,

u mladších dětí zvažte přihlášení po konzultaci s Vaší paní učitelkou

 

    KAŽDÝ ČTVRTEK 

 

                 14:30 - 15:15              

 

Pojďte si hrát s hudbou, zvukem a písničkami!

Pojďte zpívat pohádky!

 přímo u Vás ve školce

 

ZAČÍNÁME 5.10. 2023

 

 

NALADÍME NAŠÍ KYTARU a nakoukneme opět do našeho POHÁDKOVÉHO KUFRU! 

Těšte se na nové hudební příběhy!!

 

Cena: 1400,- / POLOLETÍ (12 lekcí)

 

Seznámení s různorodými hudebními aktivitami v pohádkovém námětu.

Rozvoj základních hudebních dovedností. 

Využití rytmizace, hry na tělo, seznámení s Orffovými hudebními nástroji, hry v rytmu a s rytmem, hudební hry s jednoduchými písněmi a říkadly.

Hlasové hry – rozlišování zvuků, sluchové hry, vnímání tonů, dechová cvičení, zpívání s kytarou.

 

Seznamování a využití netradičních hudebních nástrojů – objevy a experimenty, hudební dramatizace, propojení s pohybovými hrami, přirozeným pohybem a tancem.

Seznámení s pestrostí hudebních žánrů, vnímání melodie a její nálady.

 

PLATBU PROSÍM NA ÚČET: 2601027478/2010

 

(do pozn. prosím uveďte jméno dítěte a název kroužku) 

 

více informací a dotazy u Káči!

 

737 483 981 

katerina@hraj-si.com

 

Kroužek se uskuteční při minimálním počtu 10 dětí. 

 

KROUŽEK SE NEUSKUTEČNÍ V TERMÍNECH:

12.10., 26.10., 7.12. a 28.12. 2023

a 4.1. 2024